ธีรศักดิ์ อริยะอรชุน รักษาการนายกสมาคมนักข่าวบันเทิง วันนี้นำสู่ยุคใหม่ที่........ - สมาคมนักข่าวบันเทิง official

Sidebar Ads

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ธีรศักดิ์ อริยะอรชุน รักษาการนายกสมาคมนักข่าวบันเทิง วันนี้นำสู่ยุคใหม่ที่........


สมาคมนักข่าวบันเทิง วันนี้ เข้าสู่ยุคใหม่ ครับ
สืบทอดเจตนารมณ์ในการก่อตั้งสมาคมนักข่าวบันเทิง
สมาคมนักข่าวบันเทิง จะเป็นศูนย์ข่าวบันเทิงข่าวสาร ช่องทางหนึ่งที่เป็นนโยบายสาธารณะไม่เกี่ยวข้องกับ ข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม
สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกสมาคมนักข่าวบันเทิงในการสร้างสรรค์ นำเสนอข่าวบันเทิงตลอดจนข่าวศิลปวัฒนธรรม บทความ สกู๊ป การนำเสนอข่าว และการขับเคลื่อนทิศทางข่าวบันเทิงที่เป็นกระแสสาธารณะ
จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะแก่สมาชิก สมาคมนักข่าวบันเทิง
จัดโครงการฝึกอบรมด้านวิชาชีพสื่อ มวลชน เช่นการอบรมนักข่าวเฉพาะด้าน
หารายได้เข้า สมาคมนักข่าวบันเทิง เช่น การร่วมมือภาครัฐ-เอกชนจัดกิจกรรมสาธารณะกุศล เพื่อนำรายได้มาเป็นสวัสดิการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสมาคมฯตลอดจนการช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาบุตร-ธิดา
บริหารจัดการยกระดับคุณภาพด้านการศึกษาของสมาชิกด้านสื่อ สารมวลชน โดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ ในการขอทุนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

ธีรศักดิ์ อริยะอรชุน รักษาการนายกสมาคมนักข่าวบันเทิง 
ในนาม สมาคมนักข่าวบันเทิง
ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/AssociationReporterEntertainment/
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here