ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมแถลงข่าว “องค์กรไร้ขยะพลาสติกและโฟม ภายในปี ๒๕๖๕” โดยมีดารานักแสดง อาทิ พระพาย รมิดา,เดียร์ ,แอนดรูว์,เขต - สมาคมนักข่าวบันเทิง official

Sidebar Ads

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมแถลงข่าว “องค์กรไร้ขยะพลาสติกและโฟม ภายในปี ๒๕๖๕” โดยมีดารานักแสดง อาทิ พระพาย รมิดา,เดียร์ ,แอนดรูว์,เขต      ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมจัดงานแถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรไร้ขยะพลาสติกและโฟม ภายในปี ๒๕๖๕เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์   ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ให้กับบุคลากรหน่วยงาน ร้านค้า ร้านอาหารของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนผู้มาติดต่อ และประชาชนทั่วไป ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกและโฟม และขยายผลโครงการฯ ไปสู่   การลดปริมาณขยะพลาสติกและโฟมในสังคมอย่างยั่งยืนในประเทศไทยต่อไป  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์        นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เป็นประธานในพิธีร่วมด้วย ดร.ประถมาภรณ์ รัตนภักดี    คุณเดียร์ ปริษา ทนาวิวัฒน์ คุณพระพาย รมิดา ธีรพัฒน์ คุณแอนดรูว์ กรเศก โครนิน และคุณเขต ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส ดารานักแสดง ที่จะมาร่วมสนับสนุนการประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์    รพ.จุฬาภรณ์ หลักสี่ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here