วธ. บุกตลาดเทศกาลหนังเมืองคานส์ เปิดเวทีสัมมนาออนไลน์ดึงต่างชาติร่วมจอยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ - สมาคมนักข่าวบันเทิง official

Sidebar Ads

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วธ. บุกตลาดเทศกาลหนังเมืองคานส์ เปิดเวทีสัมมนาออนไลน์ดึงต่างชาติร่วมจอยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

 


วธ. บุกตลาดเทศกาลหนังเมืองคานส์

เปิดเวทีสัมมนาออนไลน์ดึงต่างชาติร่วมจอยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในนามทีมประเทศไทย หรือ “Content Thailand” จัดกิจกรรมเผยแพร่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดีทัศน์ในต่างประเทศ ประจำปี 2564 ณ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-15 ก.ค. 2564 เพื่อแสดงศักยภาพอตุสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในเวทีโลก สร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยให้เติบโต แม้อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญ คือการเปิดเวทีสัมมนาต้อนรับผู้ประกอบการนานาชาติจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมสัมมนาผ่านตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ออนไลน์ หรือ Marche du Film Online ทางเว็บไซต์ https://marchedufilm.online  โดยมี 3 หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ ดังนี้

หัวข้อแรก การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (Thailand – A Hub of Film and Digital Content) เพื่อวิเคราะห์อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยในปัจจุบัน รวมถึงทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในตลาดต่างประเทศ โดยมีวิทยากร ได้แก่ 1.ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ  2.คุณณรรฐพร กัลย์จาฤก ผู้แทนสมาคมส่งเสริมวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ไทย 3.คุณนพ ธรรมวานิช นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย และ 4.คุณจุลดิษฐ์ สันติธรณี  ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย

หัวข้อต่อมา การส่งเสริมการร่วมลงทุนและการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (Filming in Thailand and Co - Production) สร้างมุมมองแนวทางในการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเงื่อนไขใหม่ของ Incentive ในประเทศไทย รวมไปถึงการร่วมลงทุนกับภาพยนตร์ต่างประเทศ วิทยากรได้แก่ 1.คุณอนันต์ วงษ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวผู้แทนกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ (TFO) 2.คุณอภินัทธ์ ศิริเจริญจิตต์ ผู้แทนบริษัทผู้ประสานงานกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ บริษัท Living Films 3.คุณกุลเทพ นฤหล้า นายกสมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ

หัวข้อสุดท้าย การส่งเสริมคอนเทนต์ไทยสำหรับผู้ประกอบการ (Fresh Content from Thailand) นำเสนอคอนเทนต์ที่น่าสนใจจากผู้บริหาร 3 บริษัท ได้แก่ 1.คุณศฐาณพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง และคุณเลิศศิริ บุญมี Producer และ Director บริษัท ณ๊อบ โปรดักชัน จำกัด 2.คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ กรรการบริหาร บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด 3.คุณณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม ประธาน บริษัท ณวลาร์ท นิมิต จำกัด

นายอิทธิพล กล่าวย้ำว่า ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ตรวจสอบกำหนดการและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนาผ่านตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ออนไลน์ ได้ทางเว็บไซต์ https://marchedufilm.online ทั้งนี้ สามารถชมคลิปการจัดสัมมนาออนไลน์ดังกล่าวยัอนหลังได้ทาง Youtube: CONTENT THAILAND CHANNEL

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here