ห้ามพลาดซีรีส์แห่งสยามแผ่นดินโดย ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล ที่“ช่อง 9” “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์” ภาคองค์ประกันหงสา - สมาคมนักข่าวบันเทิง official

Sidebar Ads

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ห้ามพลาดซีรีส์แห่งสยามแผ่นดินโดย ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล ที่“ช่อง 9” “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์” ภาคองค์ประกันหงสา

 
ห้ามพลาดซีรีส์แห่งสยามแผ่นดินโดย ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล ที่“ช่อง 9 

“ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ภาคองค์ประกันหงสา 

สิงหาคมสนุกไปกับความบันเทิง ทั้งหนังดี ซีรีส์ดัง ละครคุณภาพ แบบจัดเต็ม ที่ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ห้ามพลาดกับซีรีส์แห่งสยามแผ่นดินโดย หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล (คุณชายอดัม) “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์” ภาคองค์ประกันหงสา ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 18.00 น. (หลังเคารพธงชาติ) พร้อมลงจอให้ชมตอนแรก วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคมนี้

 “ความรัก  ความสูญเสีย ความกล้า  ความจริง ความเสียสละ  มีใครเล่าที่มองเห็นเรื่องราวระหว่างบรรทัดของประวัติศาสตร์เหล่านั้น” พบกับทัพนักแสดงมากความสามารถที่มาร่วมถ่ายทอด อาทิ สรพงษ์ ชาตรี, ศุกล ศศิจุลกะ, ปรเมศร์ น้อยอำ, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์, ศิรประภา สุขดำรงค์, กษาปณ์ จำปาดิบ, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, ณุศรา ประวันณา, ณัฐชนน บุญศิริ, ด.ช.ภานุกร วงศ์บุญมาก, ณปภัช ฐิตะกวิน, จ๊ะอี๋-นวลจันทร์ ณ ถลาง, ภัทรวดี เหลาสา, พชรณมน นนทภา, กรภัทร์ เกิดพันธุ์, ด.ช.ภัทรกร ประเสริฐเศรษฐ, กัน-รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์, สิทธิโชค เผือกพูลผล, น้องบิว ขาวคง พร้อมนักแสดงสมทบอีกคับคั่ง “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดอะซีรีส์” ภาคองค์ประกันหงสา เรื่องราวการเดินทางของพระองค์ดำ โอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชา ผู้ซึ่งถูกเชิญไปเป็นเฉลยอยู่ในกรุงหงสาวดีเมื่อคราวเสียกรุงอโยธยาครั้งแรก นอกเหนือจากพระเจ้าสิบทิศบุเรงนองและพระมหาเถรคันฉ่องที่เมตตาแล้ว ผู้คนรอบข้างพระองค์ ทั้งหมดต่างมุ่งหวังที่จะกำจัดพระองค์สิ้น ต่อมาพระมหาธรรมราชาทรงถวาย พระสุพรรณกัลยาแก่พระเจ้าบุเรงนอง และ พระมหาธรรมราชาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงอโยธยา พระสุพรรณกัลยาขอตัว องค์ดำจากพระเจ้าบุเรงนองเสด็จกลับยังเมืองพิษณุโลกเพื่อช่วยราชการข้างอโยธยา

 


เรื่องโดยย่อ

พุทธศักราช ๒๑๐๖ พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองทรงกรีฑาทัพเข้าตีราชอาณาจักรอยุธยา โดยได้เข้ายึดครองหัวเมืองฝ่ายเหนืออันมี เมืองพิษณุโลกเป็นราชธานี ได้เป็นผลสำเร็จ ครั้งนั้น สมเด็จพระมหาธรรมราชา(เจ้าแผ่นดินครองเมืองพิษณุโลก-พระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวร หรือ พระองค์ดำ ) จำต้องยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าบุเรงนอง เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตอาณาประชาราษฎร์มิให้ต้องมีภัยอันตราย และจำต้องยอมร่วมกระบวนทัพพม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยา ศึกครั้งนั้น สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเจ้าแผ่นดินอยุธยา ทรงยอมเจรจาหย่าศึกกับพม่ารามัญ และ ถวายช้างเผือก ๔ เชือก ทั้งให้ สมเด็จพระราเมศวรเสด็จไปประทับยังนครหงสาวดีตามพระประสงค์ของกษัตริย์พม่า ข้าง สมเด็จพระมหาธรรมราชาก็จำต้องถวายตัว สมเด็จพระนเรศวรราชโอรสองค์โต ซึ่งมีพระชนมายุได้เพียง ๙ ชันษา ไปเป็นองค์ประกัน ประทับยังหงสาประเทศเช่นกัน ด้วยพระปรีชาสามารถด้านพิชัยยุทธ ทั้งยังองอาจกล้าหาญ สมเด็จพระนเรศวรจึงทรงเป็นที่รักใคร่ของ พระเจ้าหงสาวดี บุเรงนองประดุจพระราชบุตรร่วมสายสันตติวงศ์ แลทรงมีสายพระเนตรยาวไกล เห็นว่าสืบไปเบื้องหน้า สมเด็จพระนเรศวรจะได้ขึ้นเป็นใหญ่ในอุษาคเนย์ประเทศ จึงทรงปลูกฝังให้สมเด็จพระนเรศวรผูกพระทัยรักแผ่นดินหงสา เพื่อจะได้อาศัยเป็นผู้สืบอำนาจอุปถัมภ์ค้ำชูราชอาณาจักรซึ่งพระองค์ทรงสถาปนาขึ้นด้วยความยากลำบาก แลหาได้วางพระทัยในพระราชโอรส พระเจ้านันทบุเรงและพระราชนัดดา มังกยอชวาด้วยทรงเล็งเห็นว่าราชนิกุลทั้งสองพระองค์นั้น หาได้เป็นผู้ทรงคุณธรรม เหตุนี้จึงเป็นชนวนให้ พระเจ้านันทบุเรงและ ราชโอรสมังกยอชวาขัดพระทัยทั้งผูกจิตริษยา สมเด็จพระนเรศวรตลอดมา  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here