2 นางเอกสาว “ขวัญ-แม็กกี้” สู่ว่าที่ ดร. รั้ว ม.กรุงเทพธนบุรี - สมาคมนักข่าวบันเทิง official

Sidebar Ads

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

2 นางเอกสาว “ขวัญ-แม็กกี้” สู่ว่าที่ ดร. รั้ว ม.กรุงเทพธนบุรี

 


2 นางเอกสาว ขวัญ-แม็กกี้สู่ว่าที่ ดร. รั้ว ม.กรุงเทพธนบุรี

 

     นับว่าเป็นสีสันแห่งวงการศึกษาเมื่อ 2 นางเอกต่างค่าย  “ขวัญ-อุษามณี ไวทยานนท์กับ แม็กกี้-อาภา ภาวิไล จับมือกันเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในฐานะนักศึกษา "โครงการดารา ศิลปิน และสื่อมวลชน" โดยมี ดร.วโรดม ศิริสุข ผู้อำนวยการโครงการฯ  นำ 2 นางเอกสาวเข้าพบ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี และ รศ.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร คณบดีคณะรัฐศาสตร์ โดยทั้ง 2 ท่านได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการเรียนในระดับปริญญาเอก ณ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
      ทั้งนี้ ขวัญ-อุษามณี ไวทยานนท์ กล่าวว่า 

 

"ที่ขวัญเลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์ เพราะขวัญอยากรู้เรื่องที่เราไม่เคยรู้ ไม่เคยศึกษาหรือไม่เคยเรียนมาก่อน เอาจริงๆ เรื่องรัฐศาสตร์ เรื่องการเมือง การปกครอง เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรานะคะ ก็เลยอยากจะเรียนรู้ เพื่อให้ได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ เผื่อว่าในอนาคตเราจะได้นำความรู้ที่เรียน มาช่วยเหลือประเทศชาติของเราได้ และที่เลือกมาเรียนที่นี่ก็เพราะขวัญได้ยินชื่อเสียงมานาน  คนรอบข้างหรือพี่ๆ ที่ขวัญรู้จัก ก็ชวนมาเรียนที่นี่ค่ะ เพราะที่นี่มีหลักสูตรที่เข้มข้นมาก และคณาจารย์แต่ละท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้น ขวัญต้องกราบขอบพระคุณ ท่านอธิการบดี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ที่ให้การต้อนรับขวัญอย่างอบอุ่น และ รศ.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร ท่านคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ขวัญรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้มาเรียนที่นี่ค่ะ"

       ทางด้าน แม็กกี้-อาภา ภาวิไล กล่าวว่า  

"แม็กกี้เป็นคนชอบเรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก ๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้เรามีโลกทัศน์กว้างไกล เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิต ความรู้ยิ่งใช้ทำให้เรายิ่งฉลาด ความรู้จะติดตัวเราไม่จนวันตายไม่มีใครสามารถแย่งจากเราไปได้ 

   แม็กกี้คิดว่าเวลาและโอกาส เป็นสองสิ่งที่มีค่า หากเราไม่ไขว่คว้าไว้ก็จะกลายเป็นของคนอื่น ดังเช่นที่แม็กกี้มีโอกาสได้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เข้าเรียนในระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และต่อเนื่องถึงจนถึงระดับปริญญาเอกในคณะและสาขาเดียวกัน ต้องของกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหาร พร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้แม็กกี้ได้ก้าวไปถึงในการศึกษาระดับสูงสุด

  แม็กกี้ ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงวิชาที่เรียนว่า "โดยหลัก ๆแล้ว รัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของรัฐศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและจัดการของภาครัฐโดยเฉพาะ  ศึกษาในเรื่องของ อาทิ การปฏิรูประบบราชการ องค์การกับการบริการสาธารณะ นโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังศึกษาการบริหารและจัดการที่เน้นในส่วนของราชการและคำนึงประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้บริการแก่ประชาชนโดยเท่าเทียมกัน ตลอดจนช่วยรักษาผลประโยชน์ของประเทศไว้ โดยยึดหลักการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ประหยัด และมีความเป็นธรรมในสังคม

    แม็กกี้เลือกมาเรียนที่ ม.กรุงเทพธนบุรี เพราะมีทั้งองค์ความรู้และวิชาการที่แน่น ทำให้เราเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จได้ในชีวิต มีทั้งผู้ที่ในคำแนะนำ ที่ปรึกษามากมาย ที่สำคัญ ความภาคภูมิใจในตนเอง และความสำเร็จอีกขั้นในชีวิต ที่ทำให้ตัวเรามีคุณค่าอันเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจในตัวเอง เลือกที่จะทำดี ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพราะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีและถูกต้อง จึงอาจกล่าวได้ว่า ความรู้คู่คุณธรรม จะนำพาชีวิตของเราและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าค่ะ

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here