จิตอาสาช่อง 3 และรายการแซ่บพาซ่าส์ รวมพลังในกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี เก็บขยะชายหาดจังหวัดระยอง” - สมาคมนักข่าวบันเทิง official

Sidebar Ads

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565

จิตอาสาช่อง 3 และรายการแซ่บพาซ่าส์ รวมพลังในกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี เก็บขยะชายหาดจังหวัดระยอง”

 


จิตอาสาช่อง 3 และรายการแซ่บพาซ่าส์ รวมพลังในกิจกรรม

“ช่อง 3 อาสาทำดี เก็บขยะชายหาดจังหวัดระยอง”

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เสริมทัพด้วยพัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์ (น้ำฝน), เลอชาญ โก๊ะแอ (บุช) และปาเมล่า ปาสิเนตตี (แพม) พิธีกรรายการแซ่บพาซ่าส์ ร่วมกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี เก็บขยะชายหาดจังหวัดระยอง” เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 20 ภายใต้ ภายใต้แคมเปญ #PullingOurWeight เก็บ...เซฟ...โลกหาดพยูน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) พร้อมจิตอาสาจากภาคเอกชนทั้งสิ้น 26 บริษัท รวมทั้งภาครัฐและประชาชน ผนึกกำลังเก็บขยะชายหาดตลอดระยะทางกว่า 25 กิโลเมตร ณ บริเวณหาดน้ำริน-หาดพยูน-หาดพลา อำเภอบ้านฉาง และหาดสุชาดา-หาดแสงจันทร์-หาดแหลมเจริญ-หาดแม่รำพึง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยอง ภายในงานมีการเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเก็บและคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ได้อย่างน้อย 1.8 กิโลกรัม ซึ่งเท่ากับน้ำหนักขยะโดยเฉลี่ยที่แต่ละคนสร้างขึ้นในหนึ่งวัน เพื่อรวบรวมปริมาณขยะที่หลุดรอดสู่ท้องทะเลกลับคืนมาเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะที่เหมาะสม นำกลับมาแปรรูปใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าสูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะและจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่ถูกวิธี เพื่อสร้างวัฒนธรรมและเปลี่ยนพฤติกรรม อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี รวมทั้งเพิ่มคุณค่าสูงสุดทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมต่อไป หลังจากกิจกรรมเก็บขยะแล้ว จิตอาสาของช่อง 3 ยังเยี่ยมชมนิทรรศการที่นำเสนอนวัตกรรมสินค้าที่มาจากการรีไซเคิล และวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดระยอง
หลังจากนั้น จิตอาสาของช่อง 3 และพิธีกรรายการแซ่บพาซ่าส์ ร่วมกันปล่อยปูคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ณ บริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง ตามด้วยการล่องเรือชมป่าชายเลน และเยี่ยมชม “ตึกกี่พ้ง” อาคารพาณิชย์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส เป็นอาคารพาณิชย์แห่งแรกของจังหวัดระยองที่รุ่นลูกหลานอนุรักษ์สืบต่อกันมาบนถนนชุมพล คู่ขนานกับถนนยมจินดา

          ช่อง 3 ตระหนักดีว่า ขยะและขยะพลาสติกเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไข เนื่องจากประเทศไทยมีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดติดอันดับ 6 ของโลก คิดเป็น 2 ล้านตันของปริมาณขยะทั้งหมด โดยสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ปีละ 0.5 ล้านตัน ที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบและเผาทำลาย บางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อม แต่ละปีมีขยะพลาสติกไหลลงสู่ทะเลเป็นจำนวนมาก ทำให้สัตว์น้ำ 200 ชนิดได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม พบซากวาฬ ปลา เต่า เสียชีวิตเพราะเศษพลาสติก ดังนั้น การจัดการขยะและขยะพลาสติก จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ช่อง 3 ในฐานะของสื่อมวลชนที่เป็นแบบอย่างที่ดี จะสร้างความตระหนักให้ชาวไทยเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะและขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายของภาครัฐที่ตั้งเป้าลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2570 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการดูแลรักษาและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

 


Channel 3 volunteers together with “Zaab Plaza” variety show

joined force in the “Channel 3 Asa-Tham-Dee: Coastal Cleanup in Rayong” activity

 

On Saturday, September 17th, 2022, Channel 3 led by Mr. Charkrit Direkwattanachai, EVP-Corporate Affairs and Communications, together with executives, employees, and “Zaab Plaza” variety show hosts, i.e. Patcharin Srivasupirom, Lerchan Goh-air, Pamela Pasinetti joined the “Channel 3 Asa-Tham-Dee: Coastal Cleanup in Rayong” activity in the International Coastal Cleanup Day 2022 under the “#PullingOurWeight” campaign, along with Dow Thailand Group, together with 26 private and public sectors to help clean up the Payoon Beach and other beaches which are tourist attraction in Rayong Province with a distance of over 25 kilometers. All participants were encouraged to collect at least 1.8 kilograms of garbage and separate different types to be properly disposed of, according to the estimate indicates that the waste is generated at the rate of 1.8 kilograms per person per day, in order to collect the amount of waste discharged into the sea to the appropriate waste management process and return it to processing and maximizing its value in line with the circular economy model. After the coastal cleanup activity, the volunteers of Channel 3 also visited the exhibition of innovations in recycling and waste management, and buying the products from community enterprises in Rayong.

            After the event, the volunteers of Channel 3 joined activities of releasing young crabs to the crab condos and taking a boat tour to explore the ecosystem of the mangrove forest, then visited the oldest building on Chumpol road in Rayong City called “Kee Pong” with Sino-Portuguese architecture.  

            Channel 3 realizes that garbage and plastic waste are the vital issue that all sectors have to take responsibility. Thailand ranks sixth in the list of the world for dumping plastic waste into the sea. Approximately 2 million tons of plastic waste can be recycled only 0.5 million tons, while 1.5 million tons are brought to landfill and burning. The remaining plastic waste gets into the sea and damages 200 types of sea life eventually. As a media, Channel 3 will raise awareness among Thai people to separate different types of garbage and waste properly in line with the goal of the roadmap that Thailand would reduce the amount of plastic waste at least 50 percent by 2027.

==24/9/22==

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here