ช่อง 3 เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม ใน “ช่อง 3 อาสาทำดี เพื่อน้องโรงเรียน ตชด.” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - สมาคมนักข่าวบันเทิง official

Sidebar Ads

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ช่อง 3 เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม ใน “ช่อง 3 อาสาทำดี เพื่อน้องโรงเรียน ตชด.” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


ช่อง 3 เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม ใน
 
ช่อง 3 อาสาทำดี เพื่อน้องโรงเรียน ตชด.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

              บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ช่อง 3 อาสาทำดี เพื่อน้องโรงเรียน ตชด.ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) โดยมี พ.ต.อ.หญิง ชนัญญา  วรอนุวัฒนกุล ผู้กำกับการ ฝ่ายสนับสนุน 5 กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ผู้บริหารจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน คณะครูอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ร่วมกิจกรรม

            ในปี 2566 ทางมูลนิธิตำรวจตระเวนชายแดน มีโครงการจัดพิมพ์สมุดนักเรียน จำนวน 50,000 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้นักเรียนของโรงเรียนฯ และเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อเด็กและเยาวชนเหล่านั้น โดยจะเสด็จฯ ทรงงานที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครบ 1,111 ครั้งในปีนี้ ซึ่งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อได้ผ่านการเสด็จฯ เยี่ยมชมออนไลน์เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถม (อนุบาลปีที่ 2) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม 282 คน ส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์กระหร่าง มีปัญหาด้านการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ จึงมีรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยค่อนข้างน้อยกลุ่มบีอีซี และช่อง 3 ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาอย่างต่อเนื่อง เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาและสิทธิมนุษยชนที่ต้องการให้นักเรียนของโรงเรียนฯ ที่อยู่ห่างไกล ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับนักเรียนทั่วไป จึงได้จัดกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี เพื่อน้องโรงเรียน ตชด.” โดยนำพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์สมุดรายงานของนักเรียน 10,000 บาท และมอบสิ่งของที่จำเป็น อาทิ ผ้าขนหนู แป้งเด็ก อุปกรณ์ทำความสะอาดให้นักเรียน อีกทั้งยังนำพนักงานจิตอาสาร่วมทำกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นแนะแนวอาชีพ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าของโรงเรียน รวมทั้งเล่นเกม และการแสดง เพื่อส่งความสุข เสริมสร้างพัฒนาการและสร้างความสามัคคี นอกจากนี้ ยังได้ร่วมลงแปลงปลูกผักสวนครัว และเยี่ยมชมสวนเกษตรที่ได้รับรางวัลยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ภายในงาน นักเรียนจัดการแสดง “ระบำดาว” สื่อความหมายถึงความสามัคคี ความรัก เชื่อมความสัมพันธ์ ส่งเสริมสังคมของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงให้มีความกลมเกลียวกัน ไม่แบ่งชนชั้นและศาสนา ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานอย่างทั่วหน้าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ให้การสนับสนุนสิ่งของเพื่อมอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้แก่ คุณวรวรรณ ติณสูลานนท์ มอบเครื่องมือแพทย์, บริษัท โฟร์ซีซั่น จำกัด มอบผ้าขนหนูและหมอนเด็ก, บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จำกัด มอบชามแกงเมลามีนและแก้วน้ำเมลามีนแบบมีหู, บริษัท พรีเมียร์ชูส์ จำกัด มอบรองเท้าให้คณะครูและชุมชน, บริษัท แลคตาซอย จำกัด มอบนมถั่วเหลือง, บริษัท พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบขนม Choco Mucho, Redondo, Zoo Jelly, Richy Butter Waffles และยาสีฟัน Close up, บริษัท ยูไนเต็ดฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มอบขนมโตโร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยูนูดเดิล และ Big Nose, บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) มอบ Euro Cake, Pipo และ Ellse, บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด มอบซีเรียล ตราคอปป, บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด มอบขนมสแน็คแจ๊ค, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือสำหรับเด็ก, บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) มอบไฟโซล่าแบบปรับมุมองศา และโคมไฟ LED 3 in 1, บริษัท ซีพีแรม จํากัด มอบขนมปังสด โอแรมปังช่อง 3 ในฐานะสื่อมวลชนชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะปลูกฝังให้บุคลากรขององค์กรเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะและขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทางจนเสร็จสิ้นกิจกรรม และนำขยะรีไซเคิลกลับมาที่สถานีฯ เพื่อคัดแยกเข้าสู่ระบบต่อไป ซึ่งนอกจากจะเป็นการบริหารจัดการขยะที่ดีแล้ว ยังเป็นการลดภาระการกำจัดของเสีย และสามารถนำขยะไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here