พนักงานช่อง 3 อาสาทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยการ “ปลูกป่าโกงกาง อนุรักษ์ทะเลไทย” - สมาคมนักข่าวบันเทิง official

Sidebar Ads

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พนักงานช่อง 3 อาสาทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยการ “ปลูกป่าโกงกาง อนุรักษ์ทะเลไทย”

 


พนักงานช่อง 3 อาสาทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยการ

“ปลูกป่าโกงกาง อนุรักษ์ทะเลไทย” 

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร และนางสาวสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ AVP - กิจกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ช่อง 3 อาสาทำดี ปลูกป่าโกงกาง อนุรักษ์ทะเลไทยเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เห็นความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี อนันต์ สุราวรรณ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
           กองทัพเรือ มอบหมายให้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ( นสร.กร.) ดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งในโครงการต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย รวมทั้งมีภารกิจในการปลูกป่าชายเลนโดยใช้ต้นโกงกางเป็นไม้เบิกนำ เพื่อป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่ง และสร้างประโยชน์ให้กับสิ่งมีชีวิตบนบกและในน้ำ ทำให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ แต่เนื่องจากพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ฯ ติดชายฝั่งเป็นพื้นแข็งมีหินและทรายเป็นส่วนใหญ่  คลื่นลมค่อนข้างแรง ระดับน้ำทะเลขึ้นสูง และธาตุอาหารน้อย ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการปลูกต้นโกงกางทั่วไป ทำให้มีอัตราการรอดเพียง 7-10 เปอร์เซ็นต์ ทางหน่วยฯ จึงมอบหมายให้ เรือเอก ศุภวุฒ ชูชาติเจริญพร เป็นผู้ดูแลและคิดค้นวิธีการปลูกแบบใหม่เป็นคนแรกของประเทศไทย ด้วยวิธีฝังท่อใยหินบนพื้นชายฝั่งเวลาน้ำลง แล้วนำดินปุ๋ยใส่ในท่อก่อนนำต้นโกงกางลงปลูก เพื่อป้องกันการโค่นล้มและเพิ่มโอกาสในการเจริญเติบโตให้กับต้นโกงกางได้มากขึ้น ทำให้มีอัตราการรอดมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังเป็นการรักษาสมดุลให้กับระบบนิเวศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารให้กับสัตว์ทะเล และมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย โดยผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งจากวิทยากร และได้ลงมือปลูกต้นโกงกางในท่อใยหินบนพื้นที่บริเวณชายฝั่งจริง สร้างความสนุกสนานไปพร้อมกับการรักษาระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

              ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาด ณ หาดน้ำใส ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวไหลเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณขยะเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรู้ปัญหาของขยะบนชายฝั่งและในทะเล ทำให้เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งนำไปสู่การจัดการขยะที่เป็นรูปธรรมในที่สุด

นอกจากกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้เยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Inspirium) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งเเรกและแห่งเดียวในประเทศไทย


การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ถุงขยะแชมเปี้ยน, น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอย, นมยูเอชทีและน้ำดื่มตรามะลิ ช่อง 3 ในฐานะของสื่อมวลชนชั้นนำที่ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคมไทย

 

Channel 3 Staff Voluntary Project: Planting Mangrove trees to Boost Ecosystem

 

On 25 to 26 May 2024, BEC World Public Company Limited and Channel 3 led by Mr. Charkrit Direkwattanachai, EVP – Corporate Affairs & Communications, together with executives and volunteer employees joined the activity to raise awareness on the importance of marine and costal ecosystem at Thai Island and Sea Nature History Museum, Sattahip District, Chon Buri Province. Radm. Anan Surawan Commander, Naval Special Warfare Command, RTF also joined the activity.

The Naval Special Warfare Command, Royal Thai Fleet (SEAL) has been assigned by the Thai Royal Navy to directly supervising the work of the Museum, has a mission to grow mangrove trees as pioneer plant to protect coastal areas from erosion and it is beneficial for land and marine life, lead to abundance in ecosystems. However, the surrounding area is a coastline with many rocks, strong winds, high sea levels and low in nutrients, causing survival and growth rate of mangrove trees are only 7-10 percent. Therefore, SEAL has assigned Lieutenant Suphrawut Chuchatjaroenpon, who is the first person of the Country to plant mangrove trees by using asbestos cement pipes which the resulting growth rate is increasing to more than 90 percent. The method is to embed asbestos cement pipes in the coast during low tide, then add soil and fertilizer before planting the mangrove trees. This is the chance to increase the growth of mangrove trees and maintain a balanced ecosystem, create habitat and food sources of marine life and reduce Greenhouse Gas emissions.  

At the event, the participants also join the beach cleanup activity by collecting the waste on the Nam Sai Beach, tourist attraction of Sattahip District, where the quantity of waste produced by the tourists is increased. The participants are aware of the marine debris which can raise consciousness of marine and coastal conservation, finally lead to concrete action.

Apart from environmental activities, the participants also visited Space Inspirium, Thailand’s first space museum and learning center that gives the visitors the experience of exploring the world of space and Geographic Information.

This activity is supported by ‘Champion’ garbage bags, ‘LACTASOY’ quality soybean milk, ‘Mali’ UHT Milk and drinking water. Channel 3, as a leading mass media company, plays important role in environmental conservation and continuously organizes environmental activities which aims to be a part of the environmental conservation and maximizes benefit for Thai Society.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here