ปอย ตรีชฎา จับมือ ทีมมิสแกรนด์ / อั๋น ภูวนาท / ซินดี้ สิรินยา ร่วมแสดงพลัง หยุดความเหลื่อมล้ำด้วยเหตุแห่งเพศในงาน Gender Fair 2023 - สมาคมนักข่าวบันเทิง official

Sidebar Ads

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

ปอย ตรีชฎา จับมือ ทีมมิสแกรนด์ / อั๋น ภูวนาท / ซินดี้ สิรินยา ร่วมแสดงพลัง หยุดความเหลื่อมล้ำด้วยเหตุแห่งเพศในงาน Gender Fair 2023

 


ปอย ตรีชฎา จับมือ ทีมมิสแกรนด์ / อั๋น ภูวนาท / ซินดี้ สิรินยา

ร่วมแสดงพลัง หยุดความเหลื่อมล้ำด้วยเหตุแห่งเพศในงาน Gender Fair 2023

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ สานต่อเพื่อยกระดับความร่วมมือ ภายใต้แนวคิด Innovation for Gender Equality ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพราะทุกภาคส่วนของสังคมมีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน และนวัตกรรมในทุกมิติควรหนุนเสริมให้เกิดการสร้างและส่งต่อสังคมที่เอื้อให้บุคคลทุกคนได้รับสิทธิ โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ในกิจกรรม สานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ : Gender Fair 2023”  ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. ณ ลานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 


ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Gender fair 2023 สานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กล่าวชื่นชมองค์กรตัวอย่างทั้ง17 องค์กร ที่มีความมุ่งมั่นในการนำแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการประกอบกิจการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก           นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวง (พม.) และ เอกอัครราชทูต ผู้แทนสถานทูตประจำประเทศไทย ผู้บริหาร UN Women UNFPA ร่วมงาน


นำชมนิทรรศการผลงาน 17 องค์กรตัวอย่างที่มีนโยบายการดำเนินงานและการประกอบกิจการโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ บูธให้คำปรึกษาสุขภาพเพศ บูธจำหน่ายสินค้าจากองค์กรเครือข่ายส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ Flash mob ภายใต้แนวคิด “Gender Equality for All” โดยมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ โดยมีดารานักแสดงชื่อดัง อาทิ ปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์ , อั๋น ภูวนาท คุณผลิน , อิสเบลลา เมนิน มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 ,ไฮดี้ อแมนด้า เจนเซ่น  รองอันดับ 1 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 , หนูดี อรปรียา เนซ่า มามูดี้ รองอันดับ 3 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 ร่วม Gender Talk เผยมุมมองและแสดงพลังความเท่าเทียม,การแสดงแฟชั่นโชว์ I Just Dress Not Just a Fashion โดย  ซินดี้ สิรินยา ,การแสดงทิฟฟานี่โชว์สุดอลังการ และ มินิคอนเสิร์ตจาก ANGLE (แองจี้ ฐิตาชา) สนุกเต็มอิ่ม

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง     ทั้งในระดับสากลและในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารกิจด้านการส่งเสริมบทบาทของสตรีและการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้อนุสัญญา ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women – CEDAW) และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ด้วยมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงการส่งเสริมโอกาส การเข้าถึงสิทธิด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างเท่าเทียมของผู้หญิง ผู้ชายและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งการปรับปรุงค่านิยม แบบแผนความประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อขจัดอคติที่อยู่บนพื้นฐานของความเหลื่อมล้ำและความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ

 

เมื่อสังคมเปิดกว้างให้คุณมีโอกาสขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ หยุดความเลื่อมล้ำ ความรุนแรงระหว่างเพศให้หมดไป มาร่วมเป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนในสังคมยุคแห่งความเท่าเทียมนี้ด้วยกัน #EqualityForAll #GenderFair2023 #พลังแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here